OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ - CONVOCATORIES BORSES DE TREBALL TEMPORAL

 

En aquesta pàgina podeu consultar el document de l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ per a l'any 2020.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

 

A continuació podeu consultar, accedir i tramitar la inscripció a les convocatòries i processos de selecció que estiguin oberts per cobrir les places de l'Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Vila-seca, així com les diferents convocatòries de selecció de personal per a constitució de Borses de treball temporals mitjançant els enllaços següents.

CONVOCATÒRIES  DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

CONVOCATÒRIES PER A CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL TEMPORALS

 

Mesures COVID-19:

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

 

BORSES DE TREBALL

BORSA DINAMITZADOR/A JUVENIL  Estat: Obert

Bases i convocatoria. Publicació BOPT.

Publicació DOGC

Data de presentació d'intàncies: del 23 d'octubre al 11 de novembre, ambdós inclosos.

Preferentment la presentació d'instàncies será ONLINE

 

BORSA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA Estat: En tràmit

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC

Data de presentació d'intàncies: del 05 al 25 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Preferentment la presentació d'instàncies será ONLINE

 

BORSA D'ADMINISTRATIU/VA Estat: En tràmit

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC

Data de presentació d'instàncies: del 21 de setembre al 11 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Preferentment la presentació d'instàncies será ONLINE

Anunci llista provisional d'admesos i exclosos. El termini de presentació d'esmenes del 27 d'octubre al 10 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

 

BORSA D'ENGINYER/A TÈCNIC/A MITJÀ/ANA  Estat: En tràmit

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC

Data de presentació d'instàncies: del 24 d'agost al 13 de setembre 2021, ambdós inclosos.

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

Anunci llista provisional d'admesos i exclosos. El termini de presentació d'esmenes del 22 de setembre al 5 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Anunci llista definitiva d'admesos i exclosos. Data primera prova

Anunci Acta 1. Resultats prova múltiple

 

BORSA D'OFICIAL DE 2A CONDUCTOR TRACTORISTA  Estat: En tràmit

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC

Publicació BOPT errada material

Data de presentació d'instàncies: del 10 al 30 d'agost de 2021 ambdós inclosos

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds:

 • SOL.LICITUD
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • DNI o NIE, o permís de residència.
 • Titulació exigida (certificat d'escolaritat o equivalent) .
 • Certificat del nivell de català requerit i, en el seu cas, del castellà.
 • Currículum vitae que haurà de presentar de forma clara i concisa.
 • Documentació acreditativa dels mèrits a valorar.
 • Fotocòpia dels permís de conducció C o B .

Presentació per instància genérica ONLINE

Llista provisional d'admesos i exclosos. El termini de presentacio d'esmenes del 13 al 24 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data primera prova.

Anunci acta de constitució del tribunal qualificador i resultats proves teòriques

Anunci acta de resultats prova pràctica i convocatòria prova de català

Anunci acta de resultats finals i constitució de la borsa

 

BORSA D'OFICIAL DE 2A DE SO I LUMINOTECNIA Estat: En tràmit

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC

Data de presentació d'instàncies: del 10 al 30 d'agost de 2021 ambdós inclosos

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds: 

 • SOL.LICITUD
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE
 • DNI o NIE, o permís de residència.
 • Titulació exigida (certificat d'escolaritat o equivalent) .
 • Certificat del nivell de català requerit i, en el seu cas, del castellà.
 • Currículum vitae que haurà de presentar de forma clara i concisa.
 • Documentació acreditativa dels mèrits a valorar.
 • Fotocòpia dels permís de conducció  B

Presentació per instància genérica ONLINE

Llista provisional d'admesos i exclosos. El termini de presentacio d'esmenes del 13 al 24 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data primera prova.

Anunci acta de constitució del tribunal qualificador i resultats proves teòriques

Anunci acta de resultats prova pràctica i convocatòria prova de català

Anunci acta de resultats finals i constitució de la borsa

 

BORSA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ DE FONS EUROPEUS I PROMOCIÓ ECONÒMICA Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC

Data de presentació d'instàncies: del 03 al 23 d'agost de 2021 ambdós inclosos

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

Llista provisional admesos i exclosos. El termini de presentació d'esmenes del 26 d'agost al 8 de setembrede 2021, abmdós inclosos.

Llista definitiva admesos i exclosos. Data primera prova

Anunci Acta 1. Convocatoria a presentar projecte

Anunci Acta 2. Resultat supòsit teòric i convocatòria presentació del projecte

Anunci acta 3. Resultat presentació del projecte i constitució de la borsa de treball

 

BORSA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Data de presentació d'instàncies: del 02 al 21 de juny de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

Publicació DOGC

LLista provisional d'admesos i exclosos. Termini presentació esmenes del 25 de juny al 08 de juliol de 2021 abmdós inclosos

Anunci llista definitiva d'admesos i exclosos. Data primera prova.

Anunci modificació composició tribunal

Anunci resulats prova pràctica. Data entrevista

Anunci resultats finals.

 

BORSA DE TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A CULTURAL 2021  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC extracte Bases i convocatòria

Data de presentació d'instàncies: del 13 al 24 de maig de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

LLista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Termini presentació esmenes del 31 de maig fins el 04 de juny de 2021 ambdós inclosos

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es. Data de proves

Resultats proves català

Acta dia 15 de juny - resultats proves

Acta final de selecció i constitució Borsa de Treball

 

BORSA D'AGENTS DE POLICIA LOCAL 2021  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Convocatòria. Anunci DOGC

Data presentació instàncies: del 12 al 31 de març de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

Llista d'admesos i exclosos provisional

Decret d'admesos i exclosos definitiu. Data de proves

Acta dia 10/05/2021 - resultats proves cultural i teòrica

Acta dia 14/05/2021 - resutalts proves físiques

Acta dia 17/05/2021 - resultats prova psicotècnica

Esmena error material acta resultats prova psicotècnica

Anunci aprovació constitució borsa complementària estiu 2021

Acta dia 24/05/2021 - resultats finals

 

BORSA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE RECURSOS HUMANS  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Convocatòria. Anunci DOGC

Llista d'admesos i exclosos provisional

Llista d'admesos i exclosos definitiva

Resultats de la prova de català

Acta procés de selecció i resultats finals

Data de presentació instàncies: de l'11 al 22 de febrer de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

 

BORSA D'AGENTS DE POLICIA LOCAL 2020  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Enllaç per presentar instàncies a partir d´11-11-2020 al 20-11-2020

Llista admesos i exclosos provisional Actualitzat 5-1-21

Modificació de les bases. Publicació BOPT

Decret admesos i exclosos definitiu. Data de proves.

Resultats prova de català.

Acta dia 04/02/21- resultats proves escrites

Acta dia 12/02/21 - resultats proves d'aptitud física

Acta dia 18/02/2021- resultats prova psicotècnica

Acta dia 16/03/2021 - resultats finals

 

BORSA DE TREBALL DE DIFERENTS PERFILS DE SERVEIS SOCIALS   Estat: Finalitzada

Referència de la convocatòria

NOM DEL LLOC A COBRIR

GRUP

TITULACIÓ REQUERIDA

RESULTATS PROVA PRÀCTICA I DIA, HORA I LLOC ENTREVISTA

2020/2708/1

Treballadors/res socials

A2

Grau o diplomat en treball social

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista.

Dia i hora prova català

Acta final definitiva

2020/2708/2

Educadors/res socials

A2

Grau o diplomat en educació social

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

2020/2708/3

Treballador/acomunitari/ària

A2

Grau o diplomat en educació social o treball social.

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

2020/2708/4

Psicòleg/a social

A1

Grau o llicenciatura en psicologia

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

2020/2708/5

Tècnic/a d'immigració

C1

Cicle formatiu de grau superior en Serveis socioculturals i a la comunitat.

Especialitat Integració social

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

 

Bases i convocatòria. Anunci al BOPT

Enllaç per presentar instàncies a partir del 21-11-2020 al 30-11-2020

Decret admesos i exclosos  provisional.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de proves.

Resultats prova de català.

 

MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

 

ADMINISTRATIU/VA RECURSOS HUMANS  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Convocatòria. Anunci DOGC

Anunci BOE

Data de presentació d'instàncies: del 22 de maig al 10 de juny de 2021.

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

LLista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Termini presentació esmenes del 16  fins el 30 de juny de 2021 ambdós inclosos

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es. Data entrevista

Resolució al·legació 

Anunci resultat final procés selectiu

 

RESPONSABLE DE GESTIÓ DOCUMENTAL I INNOVACIÓ  Estat: Finalitzada

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

Pendent publicació BOPT de l'anunci de la resolució d'un recurs de reposició presentat per l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.  I nous plaços per a la presentació d'instàncies.

Publicació BOPT. Modificació bases

Publicació DOGC. Modificació bases.

Nou període de presentació d'instàncies. Del 12-11 AL 23--11.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Decret admesos i exclosos definitiu. Canvi membres tribunal. Data prova: Dia 9-11-2020

Acta procés de selecció i resultats finals

 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 PRIMERA CONVOCATÒRIA

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES QUE FORMARAN PART DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA

La relació dels llocs de treball oferts en el Pla d'Ocupació Municipal objecte d'aquesta convocatòria són els següents:

Lloc de treball Grup Mesos Jornada Núm. places
Encarregat/da AP 6 32h/setmanals 1
Peó/na de serveis generals AP 6 28h/setmanals 8
Auxiliar serveis AP 6 28h/setmanals 2
Prospector/a habitatges C1 6 28h/setmanals 2
Agent cívic/a C2 3 32h/setmanals 6
Pilot drone C1 6 32h/setmanals 1
Tècnic/a suport promoció i foment Ocupació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a polítiques d'Acció Social i Participació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a de suport Polítiques d'Igualtat A2 6 28h/setmanals 1
Suport àrea de Cultura coneixem. i Rel. Cíviques C1 6 28h/setmanals 1
Suport dinamització i promoció activitats comercials C1 6 28h/setmanals 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I REQUISITS

Relació definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu dels llocs de treball d'Agent cívic i Pilot de drone

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 SEGONA CONVOCATÒRIA

Bases i segona convocatòria Pla D'Ocupació 2020

Instància genèrica

Relació definitiva de persons admeses i excloses, segona convocatòria

 
 
Termini per presentar instàncies el 18 de febrer de 2021 a les 23.59h
 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2021 PRIMERA CONVOCATÒRIA

Bases i primera convocatòria Pla d'Ocupació 2021

Publicació al BOPT

Instància genèrica

Acta de valoració

Acta de valoració definitiva

Termini per presentar instàncies el  22 de juliol de 2021 a les 23.59h

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2021 SEGONA CONVOCATÒRIA

Segona convocatòria Pla d'Ocupació 2021

Publicació al BOPT

Instància genèrica

Decret aprovació definitiva admesos i exclosos

Acta de valoració

Decret classificació definitiva i proposta de contractació

Acta de comissió de valoració per la proposta de classificació i contractació

Termini per presentar instàncies el  27 de setembre de 2021 a les 23.59 h