Oferta pública d'ocupació

Mitjançant aquest espai, l'Ajuntament difon i dóna publicitat a les convocatòries de llocs de treball, per cercar les persones més adequades per a cobrir aquests llocs de treball. Si esteu interessats en conèixer els processos selectius en curs, aquí els podreu consultar.

D'altra banda, adjuntem l'oferta pública d'ocupació, prevista per a l'any 2018.

 

Model sol·licitud per a presentació a convocatòries de Selecció de Personal

Model de declaració responsable requisits de selecció

 

BORSA DE TREBALL. CATEGORIA ADMINISTRATIU/VA: TÈCNIC D'ESPORTS

Preferentment de l'Àrea de Cultura, coneixement i relacions cíviques (Regidoria d'Esports)

Bases de la Convocatòria. Fi de presentació d'instàncies:16/11/2019

Rectificació errades materials de transcripció a les Bases

Llista d'admesos i exclosos provisional

Llista d'admesos i exclosos definitiva. Data prova català. Data entrevistes

Acta nº 1. Constitució Comissió de Selecció. Resultat de la prova de català

Acta nº2. CONV. PROVA PRÀCTICA. CONSTITUCIÓ BORSA

Acta nº3. Resultats finals. Constitució de la Borsa (C1)

 

PROVISIÓ EN PROPIETAT DE 3 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Bases reguadores i Convocatòria. Data límit presentació instàncies: 15/10/2019

Anunci Convocatoria DOGC.

Rectificació Annex III_Bases reguladores

Llista d'admesos/exclosos provisional

Llista d'admesos/exclosos definitiva i dates de les proves de català i d'aptitud física

ACTA NÚM.1. Constitució de Tribunal. Suspensió de proves 4 i 5 de desembre i altres

IMPORTANT. ANNEX ACTA NÚM 1. NOVA DATA PROVES APTITUD FÍSICA

ACTA Nº 2 RESULTATS proves d'aptitud física

ACTA Nº 3 RESULTATS proves de cultura i teòrica i convocatòria a la prova psicotècnica

ACTA Nº 4 Convocatòria Entrevista

ACTA Nº 5 Resultats Prova psicotècnica i presentació de mèrits. Data límit presentació de mèrits16/01/2020

 

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC DESTINAT A COBRIR CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ, ORIENTACIÓ LABORAL, FORMACIÓ, ADREÇATS A JOVES I ATURATS.

Anunci de Bases i convocatòria publicat al BOPT (Termini presentació instàncies: 22/07/2019)

Llista provisional admesos i exclosos

Acta resultat català

Convocatòria i hores entrevistes

 
 
 
Provisió definitiva del lloc de treball de Sotsinspector de la Policia Local (C1). Promoció interna.
 
 
 
 
 
 
 
PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL
Treballadors pel Pla d'Ocupació Municipal 2019
 
 
 
 
 
Encarregat pel Pla d'Ocupació 2019
 
 
 

 

BORSA TREBALL C-2 PATRONAT TURISME

Bases i convocatòria borsa treball C-2 Turisme

Data límit presentació instàncies: 28 maig 2019

 

Plaça de Coordinador/a adjunt/a a Secretaria General, subgrup A1, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vila-seca

Bases publicadea al BOPT

Rectificació a la publicació al BOPT

Anunci Bases i convocatòria al DOGC

Llista d'admesos i data de la convocatòria a l'entrevista

Acta núm.1 de la Comissió de valoració. Resultats finals.

 

Convocatòria de Selecció per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Agents Interins de Policia Local

Anunci aprobació de Bases per a el procés de selecció Borsa de treball Agents Interins de la Policia Local.

Bases específiques per a la constitució d'una Borsa de treball d'Agents del Cos de Policia Local

Llista provisional d'admesos i exclosos per al procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Agents interins.

Llista definitiva d'admesos i exclosos per al procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Agents interins. Data de l'entrevista.

ACTA NÚM.1. Resultats finals

 

Convocatòria de Selecció per a una Borsa d'Ocupació per efectuar nomenaments de caràcter interí d'un Tècnic/a especialista Delineant

Bases Publicades BOPT

Annexos (temari i instància)

Llista d'admesos i exclosos per a la Conv. d'una Borsa d'Ocupació per a efectuar nomenaments de caràcter interí d'un Tècnic especialista Delineant.

Llista d'admesos i exclosos definitiva per a la Conv. d'Ocupació per a  efectuar nomenaments de caràcter interí d'un Tècnic especialista Delineant i data de la primera prova.

Acta núm.1 Acta de constitució de la comissió de valoració

Acta núm.2. Resultats de la prova pràctica i Convocatòria a Entrevista

Annex Acta núm.2: Nota final i notes de cada exercici

Acta núm.3. Resultats finals del procés de selecció i relació de persones que constituiran la Borsa per a efectuar nomenaments amb caràcter interí d'un Tècnic Especialista Delineant (C1)

 

Procés selectiu de promoció interna de la convocatòria d'una plaça d'administratiu, grup C1, mitjançant concurs oposició

Bases publicades al BOPT

Anunci BOPT

Model d'instància

Anunci DOGC

Llista d'admesos i exclosos. Data de la primera prova.

Acta núm. 1 Constitució del Tribunal qualificador i inici de primera prova

Acta núm.2. Resultats finals del procés de selecció de Promoció interna (C1)

 

Borsa de treball vacants i substitucions Policia Local
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2018:
 
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE SOLICITUDS:   29 JUNY 2018