Oferta pública d'ocupació

Mitjançant aquest espai, l'Ajuntament difon i dóna publicitat a les convocatòries de llocs de treball, per cercar les persones més adequades per a cobrir aquests llocs de treball. Si esteu interessats en conèixer els processos selectius en curs, aquí els podreu consultar.

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

 

AGENTS INTERINS/NES D'ESTIU 2020

BAN per a presentar sol·licituds per a cobrir 8 llocs de treball d'agents interins/nes d'estiu com a màxim per 3 mesos

 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/A GENERAL DE L'AJUNTAMENT

Convocatòria publicada al BOPT del 6-5-20

Convocatòria publicada al DOGC del 11-5-20

 

BORSA DE TREBALL. CATEGORIA ADMINISTRATIU/VA: TÈCNIC D'ESPORTS

Preferentment de l'Àrea de Cultura, coneixement i relacions cíviques (Regidoria d'Esports)

Bases de la Convocatòria. Fi de presentació d'instàncies:16/11/2019

Rectificació errades materials de transcripció a les Bases

Llista d'admesos i exclosos provisional

Llista d'admesos i exclosos definitiva. Data prova català. Data entrevistes

Acta nº 1. Constitució Comissió de Selecció. Resultat de la prova de català

Acta nº2. CONV. PROVA PRÀCTICA. CONSTITUCIÓ BORSA

Acta nº3. Resultats finals. Constitució de la Borsa (C1)

 

PROVISIÓ EN PROPIETAT DE 3 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Bases reguadores i Convocatòria. Data límit presentació instàncies: 15/10/2019

Anunci Convocatoria DOGC.

Rectificació Annex III_Bases reguladores

Llista d'admesos/exclosos provisional

Llista d'admesos/exclosos definitiva i dates de les proves de català i d'aptitud física

ACTA NÚM.1. Constitució de Tribunal. Suspensió de proves 4 i 5 de desembre i altres

IMPORTANT. ANNEX ACTA NÚM 1. NOVA DATA PROVES APTITUD FÍSICA

ACTA Nº 2 RESULTATS proves d'aptitud física

ACTA Nº 3 RESULTATS proves de cultura i teòrica i convocatòria a la prova psicotècnica

ACTA Nº 4 Convocatòria Entrevista

ACTA Nº 5 Resultats Prova psicotècnica i presentació de mèrits. Data límit presentació de mèrits16/01/2020

ACTA Nº 6 Resultats mèrits i resultats finals del procés de selecció.

 

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC DESTINAT A COBRIR CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ, ORIENTACIÓ LABORAL, FORMACIÓ, ADREÇATS A JOVES I ATURATS.

Anunci de Bases i convocatòria publicat al BOPT (Termini presentació instàncies: 22/07/2019)

Llista provisional admesos i exclosos

Acta resultat català

Convocatòria i hores entrevistes

 
 
 
Provisió definitiva del lloc de treball de Sotsinspector de la Policia Local (C1). Promoció interna.
 
 
 
 
 
 
 
PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL
Treballadors pel Pla d'Ocupació Municipal 2019
 
 
 
 
 
Encarregat pel Pla d'Ocupació 2019
 
 
 

 

BORSA TREBALL C-2 PATRONAT TURISME

Bases i convocatòria borsa treball C-2 Turisme

Data límit presentació instàncies: 28 maig 2019

 

Plaça de Coordinador/a adjunt/a a Secretaria General, subgrup A1, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vila-seca

Bases publicadea al BOPT

Rectificació a la publicació al BOPT

Anunci Bases i convocatòria al DOGC

Llista d'admesos i data de la convocatòria a l'entrevista

Acta núm.1 de la Comissió de valoració. Resultats finals.