Gestió econòmica

Aquí trobareu diverses dades econòmiques que us poden interessar. Podeu consultar-hi les Ordenances Fiscals que us afecten, els pressupostos vigents del vostre Ajuntament i altres dades de caràcter econòmic que poden ser del vostre interés.