Llista de continguts

Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

  2T trimestre 2020
  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 12,67 7,42 21,42
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 5,53 13,48
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 7,23 85,23