Llista de continguts

Bonificacions i exempcions

Bonificacions i exempcions establertes a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Vila-seca.

- Quadre de bonificacions i exempcions 2017 (document pdf)

- Quadre de bonificacions i exempcions 2018 (document pdf)