Llista de continguts

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

En el següent enllaç podreu accedir al Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Hi trobareu els instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests. Podreu accedir a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que els integren, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

L'enllaç us remetrà a la cerca per municipi, en aquest cas, de Vila-seca.

Enllaç al Registre