Llista de continguts

Calendari fiscal

Per tal de continuar mantenint les facilitats en el pagament dels impostos i taxes posades en marxa anteriorment, us relacionem el calendari fiscal de l'any 2020.

Recordeu que els rebuts domiciliats es carregaran al compte que el ciutadà tingui establert, com és habitual, 15 dies abans de finalitzar el nou període voluntària excepte que sigui dissabte o diumenge, que es traslladaria al següent dia hàbil posterior.

TRIBUT

INICI

PAGAMENT

FINAL

PAGAMENT

Impost Vehicles Tracció Mecànica

--------

27-03-2020

31-07-2020

Taxa de Conservació Cementiri

--------

30-04-2020

31-08-2020

Taxa de Guals

--------

29-05-2020

31-08-2020

Taxa Escombraries Locals Comercials (1r)

(50%)

30-04-2020

31-08-2020

Impost Béns Immobles Urbà (1r)

(50%)

29-05-2020

31-08-2020

Impost Béns Immobles Rústica

--------

30-04-2020

31-08-2020

Béns Immobles Característiques Especials

--------

29-05-2020

31-08-2020

Taxa Mercat d'Encants a via pública (1r)

(50%)

29-05-2020

31-08-2020

Impost Activitats Econòmiques

--------

30-07-2020

02-11-2020

Taxa Mercat d'Encants a via pública (2n)

(50%)

30-06-2020

30-09-2020

Taxa Escombraries Locals Comercials (2n)

(50%)

30-07-2020

02-11-2020

Taxa Escombraries habitatges

--------

30-07-2020

02-11-2020

Impost Béns Immobles Urbà (2n)

(50%)

28-08-2020

02-11-2020

Taxa Mercat Municipal

--------

30-04-2020

31-08-2020