Planejament en tràmit

 

1.MODIFICACIÓ PLA PARCIAL PP-VI-1 ERA DEL DELME PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS APLICABLES ALS COSSOS SORTINTS OBERTS

 

A) Acord Junta de Govern aprovació inicial

B) Anunci d'informació pública

C) Projecte