Planejament en tràmit

 

1.MODIFICACIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA PER A L'AMPLIACIÓ D'USOS ADMESOS A LA CLAU 16b, EN L'ÀMBIT DE LA FINCA DEL FÈNIX, SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL

 

A) Acord Ple aprovació inicial

B) Anunci d'informació pública

C) Acord Ple aprovació provisional 

D) Projecte

 

2. MODIFICACIÓ PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA PER AL CANVI DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMES EN L'ÀMBIT DEL CELLER I DEL CASTELL DE VILA-SECA

 

A) Acord Ple aprovació inicial

B) Anunci d'informació pública

C) Acord Ple aprovació provisional  

C) Projecte