Planejament i documents vigents

En aquest apartat trobareu tots aquells documents vigentsla documentació del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-seca, les seves modificacions puntuals, planejament derivat, i l'enllaç al Registre de Planejament urbanístic de Catalunya.