Comunicació d'habitatges d'ús turístic

Descripció

Si teniu un habitatge i el voleu llogar per la temporada turística, heu de realitzar aquest tràmit.

Amb la nova Llei de Turisme, els propietaris dels habitatges d'ús turístic o en el seu cas el seus representants, han d'informar a l'ajuntament per tal d'habilitar l'activitat d'habitatge d'ús turístic. Els ajuntaments donen d'alta l'activitat i comuniquen les dades de l'habitatge a la Direcció General de Turisme per a la corresponent inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

 

Qui el pot demanar?

La persona, física o jurídica, titular d'un habitatge d'ús turístic, i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l'habitatge en qüestió.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església 26. (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

En cas de comunicar un únic habitatge haureu de presentar:

Model de comunicació d'inici d'activitats als ajuntaments

En el cas de comunicar més d'un habitage haureu de presentar:
 
I adjuntar en format electrònic a l'adreça ajuntament@vila-seca.cat aquest full d'excel
 
En el cas de no disposar de format electrònic adjuntar aquest model

 

Com podeu fer el tràmit per la Seu?

Un cop descarregats els documents, cal emplenar-los, signar-los i adjuntar-los a la següent  Sol·licitud genèrica.

 


Termini de presentació

Els habitatges d'ús turístic requereixen la corresponent comunicació prèvia d'inici d'activitat davant l'ajuntament. Tenen la consideració d'habitatges d'ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d'un any. Així mateix els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

 

Documentació a aportar

 

Més informació

DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

 


Data de publicació/actualització: 04 març 2020