Certificat de convivència

Descripció

Aquest document demostra on està empadronada la persona sol·licitant, juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, i des de quina data estan empadronades al municipi de Vila-seca.

 

Qui el pot demanar?

- Qualsevol persona major de 16 anys

- En el cas de menors de 16 anys, pot sol·licitar el volant de convivència actual qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada en el mateix domicili.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit al departament d'Estadística de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat a la plaça de l'Església, 26, (telèfon 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, l'Ajuntament de Vila-seca romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h.

Com podeu fer el tràmit per la Seu ?

Complimentant el formulari de tramitació electrònica.

Un cop verificades les dades per part de l'ajuntament, rebreu el certificat per correu al domicili on esteu empadronats.

 


Documentació a aportar

Caldrà acreditar la identitat i us serà lliurat al moment.

  • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir, targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen.
  • Actuacions mitjançant representant: en el cas en què s'actuï per medi de representant , aquest haurà de presentar fotocòpia del documentat de identitat de l'interessat i original del document  de identitat del representant; així com l'autorització per escrit per actuar en nom i representació del mateix.

Autorització representació (document pdf)

 

 

Preu

Aquest tràmit és gratuït

 


Data de publicació/actualització: 06 març 2020