Catàleg de dades i documents interoperables.

El catàleg de dades i documents interoperables és la relació dels documents en poder de les administracions públiques sobre un ciutadà o empresa, aportat per aquests en algun tràmit anterior. Els documents que figuren al catàleg eximeixen al ciutadà d'aportar-los en tràmits successius.

El Catàleg de dades i documents interoperables el gestiona el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya. En aquest apartat figuraran les dades i els documents disponibles:

Producte Modalitat Finalitat Codi TIPUS Producte Autoritzada
Títol de família nombrosa Consulta de dades completes d'un TFN Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses IBI
VIA OBERTA
12/11/2009
Títol de família nombrosa Consulta de dades completes d'un TFN per LOT Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses IBI
VIA OBERTA
12/11/2009
Deute amb l'ATC Estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat Contractació pública CONTRAC
VIA OBERTA
11/04/2014
Identitat Verificació d'identitat Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Identitat Verificació d'identitat Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Identitat Verificació d'identitat Serveis socials SERVEIS_SOCIALS VIA OBERTA 25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat d'inscripció Assessorament de serveis socials ASS_LAB VIA OBERTA 25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de períodes d'inscripció a partir de data Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de perceptor de prestacions Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat d'inscripció Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de períodes d'inscripció a partir de data Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de perceptor de prestacions Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat d'inscripció Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de períodes d'inscripció a partir de data Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de perceptor de prestacions Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Demandants d'ocupació (SOC) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO) Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions per desocupació (SEPE) Prestacions percebudes Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions per desocupació (SEPE) Imports de prestacions actuals Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions per desocupació (SEPE) Prestacions percebudes Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions per desocupació (SEPE) Imports de prestacions actuals Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions per desocupació (SEPE) Prestacions percebudes Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions per desocupació (SEPE) Imports de prestacions actuals Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions socials públiques (INSS) Consulta de prestacions socials públiques Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions socials públiques (INSS) Consulta de prestacions socials públiques Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Prestacions socials públiques (INSS) Consulta de prestacions socials públiques Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
25/04/2014
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta Situació de deute Ajuts, subvencions i beques AJUTSUBV
VIA OBERTA
25/04/2014
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta Situació de deute Contractació pública CONTRAC
VIA OBERTA
25/04/2014
Títol de família monoparental Dades completes d'un títol Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
03/06/2014
Títol de família nombrosa Consulta de dades completes d'un TFN Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
03/06/2014
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) Estar al corrent d'obligacions tributàries per a ajudes i subvencions Ajuts, subvencions i beques AJUTSUBV
VIA OBERTA
29/07/2014
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) Estar al corrent d'obligacions tributàries per a contractació amb les AP Contractació pública CONTRAC
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Ajuts, subvencions i beques AJUTSUBV
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Ajuts, subvencions i beques AJUTSUBV
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat individual de nivell de renda Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat de renda per a beques Ajuts, subvencions i beques AJUTSUBV
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat de renda per a prestacions socials Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat de renda per a prestacions socials Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/07/2014
Renda (AEAT) Certificat de renda per a prestacions socials Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/07/2014
Identitat (sense dades de residència) Consulta d'identitat sense dades de residència Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
05/01/2016
Identitat (sense dades de residència) Verificació d'identitat sense dades de residència Assessorament de serveis socials ASS_LAB
VIA OBERTA
05/01/2016
Identitat (sense dades de residència) Consulta d'identitat sense dades de residència Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
05/01/2016
Identitat (sense dades de residència) Verificació d'identitat sense dades de residència Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
05/01/2016
Identitat (sense dades de residència) Consulta d'identitat sense dades de residència Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
05/01/2016
Identitat (sense dades de residència) Verificació d'identitat sense dades de residència Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
05/01/2016
Discapacitats (ICASS) Dades complertes Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
29/03/2016
Renda (AEAT) Pensions públiques exemptes Assessorament de serveis socials ASS_LAB VIA OBERTA 10/05/2016
Renda (AEAT) Pensions públiques exemptes Prestacions socials PRESTACIONS_SOCIALS
VIA OBERTA
10/05/2016
Renda (AEAT) Pensions públiques exemptes Serveis socials SERVEIS_SOCIALS
VIA OBERTA
10/05/2016
Antecedents Penals Consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals Processos selectius i gestió interna PROCSEL
VIA OBERTA
10/05/2016
Antecedents Penals Consulta d'inexistència d'antecedents penals Autoritzacions, permisos i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
23/05/2017
Cadastre Dades cadastrals d'un immoble Denúncies, inspeccions i sancions DENINSP
VIA OBERTA
16/10/2018
Cadastre Certificació descriptiva i gràfica Denúncies, inspeccions i sancions DENINSP
VIA OBERTA
16/10/2018
Cadastre Certificat de titularitat Denúncies, inspeccions i sancions DENINSP
VIA OBERTA
16/10/2018
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta

Alta laboral a data concreta

Ajuts, subvencions i beques AJUTSSUBV
VIA OBERTA
14/05/2019
Documents tècnics COAATT

Dades tècniques COAATT

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAATT

Consulta visat documents tècnics COAATT

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAATT

Consulta visat documents tècnics COAATT

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAATT

Dades tècniques COAATT

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAC

Consulta visat documents tècnics COAC

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAC

Consulta visat documents tècnics COAC

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAC

Dades tècniques COAC

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COAC

Dades tècniques COAC

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COEIC

Dades tècniques COEIC

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COEIC

Dades tècniques COEIC

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COEIC

Documents tècnics COEIC

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COEIC

Documents tècnics COEIC

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COETC

Consulta de documents visats

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COETC

Consulta de documents visats

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COETC

Dades tècniques COETC

Urbanisme URBANISME
VIA OBERTA
02/08/2019
Documents tècnics COETC

Dades tècniques COETC

Autoritzacions i llicències AUTOLLIC
VIA OBERTA
02/08/2019