Calendari fiscal 2021

Els rebuts domiciliats es carregaran al compte que el ciutadà tingui establert, com és habitual, 15 dies abans de finalitzar el període voluntària excepte que sigui dissabte o diumenge, que es traslladaria al següent dia hàbil posterior.

TRIBUT

INICI

PAGAMENT

FINAL

PAGAMENT

Impost Vehicles Tracció Mecànica

--------

31-03-2021

31-05-2021

Taxa de Conservació Cementiri

--------

30-04-2021

30-06-2021

Taxa de Guals

--------

29-05-2021

31-07-2021

Taxa Escombraries Locals Comercials

--------

30-04-2021

30-06-2021

Impost Béns Immobles Urbà (1r)

(50%)

29-05-2021

31-07-2021

Impost Béns Immobles Rústica

--------

30-04-2021

30-06-2021

Béns Immobles Característiques Especials

--------

29-05-2021

31-07-2021

Taxa Mercat d'Encants a via pública (1r)

(50%)

29-05-2021

31-07-2021

Impost Activitats Econòmiques

--------

30-07-2021

30-09-2021

Taxa Mercat d'Encants a via pública (2n)

(50%)

30-06-2021

31-08-2021

Taxa Escombraries habitatges

--------

30-07-2021

30-09-2021

Impost Béns Immobles Urbà (2n)

(50%)

28-08-2021

30-10-2021

Taxa Mercat Municipal

--------

30-04-2021

30-06-2021