Calendari fiscal

Per tal de continuar mantenint les facilitats en el pagament dels impostos i taxes posades en marxa anteriorment, us relacionem el calendari fiscal de l'any 2020.

TRIBUT

INICI

PAGAMENT

FINAL

PAGAMENT

CÀRREC DOMICILIAT

Impost Vehicles Tracció Mecànica

--------

27-03-2020

29-05-2020

15-05-2020

Taxa de Conservació Cementiri

--------

30-04-2020

30-06-2020

12-06-2020

Taxa de Guals

--------

29-05-2020

31-07-2020

15-07-2020

Taxa Escombraries Locals Comercials (1r)

(50%)

30-04-2020

30-06-2020

12-06-2020

Impost Béns Immobles Urbà (1r)

(50%)

29-05-2020

31-07-2020

15-07-2020

Impost Béns Immobles Rústica

--------

30-04-2020

30-06-2020

12-06-2020

Béns Immobles Característiques Especials

--------

29-05-2020

31-07-2020

15-07-2020

Taxa Mercat d'Encants a via pública (1r)

(50%)

29-05-2020

31-07-2020

15-07-2020

Impost Activitats Econòmiques

--------

30-07-2020

30-09-2020

14-09-2020

Taxa Mercat d'Encants a via pública (2n)

(50%)

30-06-2020

31-08-2020

16-08-2020

Taxa Escombraries Locals Comercials (2n)

(50%)

30-07-2020

30-09-2020

14-09-2020

Taxa Escombraries habitatges

--------

30-07-2020

30-09-2020

14-09-2020

Impost Béns Immobles Urbà (2n)

(50%)

28-08-2020

30-10-2020

13-10-2020

Taxa Mercat Municipal

--------

30-04-2020

30-06-2020

12-06-2020