Calendari fiscal

Per tal de continuar mantenint les facilitats en el pagament dels impostos i taxes posades en marxa anteriorment, us relacionem el calendari fiscal de l'any 2019.

TRIBUT

INICI

PAGAMENT

FINAL

PAGAMENT

CÀRREC DOMICILIAT

Impost Vehicles Tracció Mecànica

--------

29-03-2019

29-05-2019

15-05-2019

Taxa de Conservació Cementiri

--------

26-04-2019

28-06-2019

14-06-2019

Taxa de Guals

--------

30-05-2019

30-07-2019

15-07-2019

Taxa Escombraries Locals Comercials (1r)

(50%)

26-04-2019

28-06-2019

14-06-2019

Impost Béns Immobles Urbà (1r)

(50%)

30-05-2019

30-07-2019

15-07-2019

Impost Béns Immobles Rústica

--------

26-04-2019

28-06-2019

14-06-2019

Béns Immobles Característiques Especials

--------

30-05-2019

30-07-2019

15-07-2019

Taxa Mercat d'Encants a via pública (1r)

(50%)

30-05-2019

30-07-2019

15-07-2019

Impost Activitats Econòmiques

--------

30-07-2019

30-09-2019

16-09-2019

Taxa Mercat d'Encants a via pública (2n)

(50%)

28-06-2019

30-08-2019

16-08-2019

Taxa Escombraries Locals Comercials (2n)

(50%)

30-07-2019

30-09-2019

16-09-2019

Taxa Escombraries habitatges

--------

30-07-2019

30-09-2019

16-09-2019

Impost Béns Immobles Urbà (2n)

(50%)

30-08-2019

30-10-2019

10-10-2019

Taxa Mercat Municipal

--------

26-04-2019

28-06-2019

14-06-2019