Bonificacions dels tributs municipals

Descripció

Podeu demanar les bonificacions en el pagament dels vostres tributs municipals si us trobeu en algun dels supòsits previstos en les Ordenances Fiscals.

Descripció del tràmit

Per obtenir una bonificació en els vostres impostos i taxes municipals cal presentar la documentació requerida.

 

Procediment associat

El tipus de bonificacions que es poden sol·licitar es poden trobar aquí

 

Qui el pot demanar?

Els titulars, que tinguin la condició de subjecte passiu, que compleixin les condicions previstes en l'ordenaça fiscal.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església 26. (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

En el cas que sigui BASE qui gestiona aquesta bonificació, us heu de dirigir a BASE- Gestió d'Ingressos, carrer de la Font 14 (Tel 977 39 11 31), on us atendran de dilluns a divendres de 9h a 14h.

 


Documentació a aportar

Documentació que podeu descarregar

Sol·licitud

Ordenances fiscals

 

Més informació

Quan s'ha de fer el tràmit ?

Els interessats que hi tinguin dret, hauran de demanar la corresponent bonificació abans de la meritació del tribut que es vulgui bonificar.

 


Data de publicació/actualització: 04 març 2020