Baixa d'empadronament d'estrangers per trasllat a un altre país

Descripció

Amb aquest tràmit permetreu que d'altres persones es puguin empadronar a Vila-seca en la mateixa adreça on vosaltres heu estat empadronats.

Quan he de demanar la baixa del Padró d'Habitants?

L'únic cas que cal demanar la baixa del padró d'habitants, és si sou estranger i us traslladeu a un altre país.

En els altres casos la baixa serà automàtica quan us empadroneu en un altre municipi o en l'Oficina o Secció Consular d'un país estranger.

 

Qui el pot demanar?

Els ciutadans no espanyols que volen traslladar la seva residencia fora de l'Estat Espanyol.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit al departament d'Estadística de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat a la plaça de l'Església, 26, (telèfon 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, l'Ajuntament de Vila-seca romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h.

Com podeu fer el tràmit per la Seu ?

Cal demanar la baixa d'empadronament i indiqueu el país estranger que us traslladeu.

 


Documentació a aportar

Els estrangers que traslladin la seva residència a un altre país, s'hauran d'acreditar amb un dels següent documents:

  • Original del passaport, carnet de conduir o document d'identitat del país d'origen.
  • Actuacions mitjançant representant: en el cas en què s'actuï per medi de representant, aquest haurà de presentar fotocòpia del documentat de identitat de l'interessat i original del document de identitat del representant; així com l'autorització per escrit per actuar en nom i representació del mateix.

La baixa serà immediata  i us serà entregat certificat de baixa.

Autorització representació (document pdf)

 

Preu

Aquest tràmit és gratuït

 


Data de publicació/actualització: 06 març 2020