L'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret del dia  28 de juny de 2019, va procedir a l'organització del govern municipal mitjançant la creació de quatre grans àrees i a efectuar les delegacions genèriques i especials a favor de regidors, de la forma que s'indica a continuació:
 

1. Àrea d'Alcaldia

Il·lm. Sr. Pere Segura Xatruch, Alcalde, Cap de l'Àrea

2. Àrea d'Hisenda, Innovació i Planificació

Sr. Xavier Farriol Roigés, regidor d'Hisenda i Planificació, Cap de l'Àrea

Sra. Cristina Cid Salavert, regidora d'Innovació i Turisme

3. Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques

Sra. Manuela Moya Moya, regidora de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques, Cap de l'Àrea

Sr. Ivan Navarro Alguacil, regidor d'Esport

Sra. Àngels Poblet Antonio, presidenta del Patronat Municipal de Música

4. Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana

Sra. Lucía Teruel Carrillo, regidora d'Acció social, Cap de l'Àrea

Sra. Àngels Poblet Antonio, regidora de Formació Contínua

Sra. Anabel Margalef Alpert, regidora de Polítiques d'Igualtat i Habitatge

5. Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme

Sr. Josep Toquero Pujals, regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, Cap de l'Àrea

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta, regidora d'Assumptes del nucli de la Pineda