Actes de la Junta de Govern Local

En aquesta secció trobareu les actes de les darreres Juntes de Govern Local, la qual està formada per l'alcalde i 7 regidors nomenats per l'alcalde.