Sol·licitud de gual i contragual

Descripció

En què consisteix:

La llicència de gual és una llicència que es pot demanar per a l'ús restringit per a l'entrada i sortida de vehicles.

La llicència de contragual la poden demanar els interessats que tinguin llicència de gual i necessitin d'un espai enfront del gual per poder facilitar l'accés de vehícles als garatges en carrers d'amplada igual o inferior a 5 metres.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església 26. (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.30h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

Documentació requerida: 

  • Plànol de l'emplaçament a escala: 1:500
  • Fotocòpia del DNI, CIF o permís residència titular garatge.
  • Cas d'habitatge, fotocòpia títol propietat o contracte de lloguer.
  • Cas d'empresa, fotocòpies: NIF, escriptures societat/apoderament.
  • Cas de local comercial: Fotocòpia llicència municipal d'activitat.
  • Cas de gual comunitari: Fotocòpia llicència de l'activitat.
  • Cas d'accés per a obres: Fotocòpia llicència d'obres.
  • Caldrà fer efectiu el pagament segons ordenança fiscal.

 

Tràmit presencial


Preu

Caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent segons ordenances municipals.

  • L'interessat haurà d'assumir el cost de les despeses que es generin per l'autorització i posterior renúncia: rebaix vorera/reposició, pintura, paletes, etc.

Data de publicació/actualització: 14 octubre 2021