La Seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca s’ha traslladat.


Ara la nova adreça d’accés és

https://vila-seca.eadministracio.cat